1 min read

XỔ 2 NHẠN CHÊNH LỆCH 300G, WALA NHỎ HƠN NHƯNG HÚC NHƯ MÁY XÚC ĐÁ GÀ CPC2

Xổ 2 Nhạn chênh lệch 300g, Wala nhỏ hơn nhưng húc như máy xúc Đá gà CPC2
XỔ 2 NHẠN CHÊNH LỆCH 300G, WALA NHỎ HƠN NHƯNG HÚC NHƯ MÁY XÚC ĐÁ GÀ CPC2
XỔ 2 NHẠN CHÊNH LỆCH 300G, WALA NHỎ HƠN NHƯNG HÚC NHƯ MÁY XÚC ĐÁ GÀ CPC2