5 min read

[Video] Đá gà trực tuyến CPC2 Ngày 13/03/2024

Trực tiếp cpc2 đá gà ngày 13 tháng 03 năm 2024, video hấp dẫn, rõ nét, đem lại tính giải trí cao cho anh em, theo dõi nhé!

Theo dõi dagacpc2 ngay để xem thêm nhiều video đá gà hấp dẫn.

Trận: 25 - kéo dài 15 phút

Trận: 26 - kéo dài 5 phút

Trận: 21 - kéo dài 5 phút

Trận: 7 - kéo dài 5 phút

Trận: 23 - kéo dài 5 phút

Trận: 12 - kéo dài 9 phút

Trận: 24 - kéo dài 6 phút

Trận: 22 - kéo dài 10 phút

Trận: 27 - kéo dài 9 phút

Trận: 30 - kéo dài 8 phút