1 min read

ĐÁ GÀ THOMO CPC2 - TRẬN GÀ CHỈ 20 GIÂY 2 CHIẾN KÊ ĐỀU NẰM SÂN

Meron 2950gr đá 2 cựa trên, Wala nặng chỉ 2550gr
ĐÁ GÀ THOMO CPC2 - TRẬN GÀ CHỈ 20 GIÂY 2 CHIẾN KÊ ĐỀU NẰM SÂN
ĐÁ GÀ THOMO CPC2 - TRẬN GÀ CHỈ 20 GIÂY 2 CHIẾN KÊ ĐỀU NẰM SÂN