1 min read

ĐÁ GÀ CPC2 - TRẬN GÀ XỔ 500 QUÁ DỮ DỘI

Gà đỏ của Anh Tuấn chồng độ, gà xanh của Anh Bảo
ĐÁ GÀ CPC2 - TRẬN GÀ XỔ 500 QUÁ DỮ DỘI
ĐÁ GÀ CPC2 - TRẬN GÀ XỔ 500 QUÁ DỮ DỘI