Chính sách và điều khoản

Bảo vệ thông tin cá nhân

Chào mừng bạn đến với trang Chính sách của chúng tôi. Trang này mô tả các quy định và điều khoản sử dụng khi truy cập vào trang web của chúng tôi. Việc tiếp tục sử dụng trang web Dagacpc2.com đồng nghĩa với việc bạn đồng ý tuân thủ các quy định và điều khoản dưới đây. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào, vui lòng không sử dụng trang web của chúng tôi.

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Mọi thông tin cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi sẽ được bảo mật và sử dụng chỉ trong phạm vi cần thiết. Chúng tôi không chia sẻ, bán, hoặc tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba mà không có sự cho phép của bạn, trừ khi có yêu cầu pháp lý hoặc vì lợi ích chung của cộng đồng.

Sử dụng cookie

Trang web của chúng tôi có thể sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Cookie là các tệp nhỏ chứa thông tin được lưu trữ trên máy tính của bạn và được truyền qua trình duyệt web. Chúng tôi sử dụng cookie để nhận biết người dùng đã truy cập vào trang web của chúng tôi trước đó và thu thập dữ liệu về các hoạt động trên trang web. Bạn có thể tuỳ chỉnh cài đặt trình duyệt để từ chối cookie hoặc thông báo khi cookie được gửi đến.

Liên kết đến bên thứ ba

Trang web của chúng tôi có thể chứa các liên kết đến các trang web của bên thứ ba. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc chính sách bảo mật của các trang web này. Khi bạn truy cập vào các liên kết này, bạn nên đọc và hiểu các chính sách riêng của từng trang web.

Thay đổi chính sách

Chúng tôi có quyền thay đổi Chính sách này vào bất kỳ thời điểm nào mà chúng tôi cho là thích hợp. Mọi thay đổi sẽ được cập nhật trên trang web và áp dụng ngay lập tức. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web sau khi có các thay đổi, bạn chấp nhận các thay đổi đó.

Liên hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc đề xuất nào về Chính sách này, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email hoặc số điện thoại được cung cấp trên trang Liên hệ.